Ons kwaliteitsniveau

wave-orange-bottom

Aansluiten bij elk individueel kind

Op basisschool De Vuurvogel streven we naar onderwijsresultaten passend bij de ontwikkelingsverwachting van het kind. Hierbij is ons doel maximale resultaten en ontwikkelingskansen voor onze kinderen te realiseren.

Gedeelde visie

Een breed gedragen visie van het team en de directie vormt het uitgangspunt voor het vormgeven van de koers van de school.
Deze visie geeft duidelijkheid wat er van hem of haar wordt verwacht.
‘Samen leren inhoud geven’ is het ontwikkelmodel dat bij onze manier van lesgeven past.

Focus op opbrengst

Uit onderzoek blijkt dat scholen zelf belangrijke sleutels in handen hebben om de opbrengsten te verbeteren. Goed gekozen maatregelen op zowel leerling-, groeps- en schoolniveau leveren een belangrijke bijdrage aan het verhogen van de leerlingenprestaties en dus ook aan het verhogen van de schoolprestaties. Leerlingen op opbrengstgerichte scholen boeken dan ook meer vooruitgang dan leerlingen op weinig opbrengstgerichte scholen.

We zien uw kind graag bij ons op school.
Meld uw kind op tijd aan!

cloud-left
cloud-right-outline