Wijzer aan de Amstel

wave-orange-bottom

Samen sterk

De Vuurvogel maakt deel uit van de overkoepelende stichting Wijzer aan de Amstel.

Stichting Wijzer aan de Amstel is op 1 januari 2019 ontstaan uit een fusie tussen 3 stichtingen: Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Uithoorn, Stichting Katholiek onderwijs De Kwakel en Stichting Jenaplanonderwijs Uithoorn. De nieuwe stichting heeft zowel katholieke als interconfessionele scholen. Naast De Vuurvogel zijn er nog vijf andere basisscholen gevestigd in de gemeente Uithoorn.

Identiteit

De christelijke en katholieke waarden vormen de grondslag van de stichting. Daarnaast staat de stichting respectvol tegenover andere geloofsovertuigingen. Binnen het onderwijs wordt aandacht gegeven aan godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming van de leerlingen.

Levensbeschouwing

Tijdens de levensbeschouwelijke vorming wordt de leerlingen geleerd, aangepast aan hun ontwikkeling, om te gaan met vragen over de zin van het bestaan. Zij leren daarbij wat kenmerkend is voor een levensbeschouwelijke benadering van de werkelijkheid. Tijdens de levensbeschouwelijke vorming komen de levensvragen niet op een abstracte wijze aan de orde, maar worden deze vragen steeds weer verbonden met antwoorden uit een bepaalde traditie en/of geloofsovertuiging. Daarnaast komen ook andere levensbeschouwelijke tradities aan bod.

Respect voor elkaar

Zo leren de kinderen dat er in de samenleving verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke tradities zijn en ontwikkelen ze respect voor opvattingen en belevingen van anderen.

We zien uw kind graag bij ons op school.
Meld uw kind op tijd aan!

cloud-left
cloud-right-outline