Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

wave-orange-bottom

Wat doet de GMR?

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Dit is een schooloverstijgend orgaan, waarin zaken besproken worden die niet alleen met de eigen school te maken hebben, maar ook met andere scholen binnen onze stichting Wijzer aan de Amstel.

Wie zitten er in de GMR?

In de GMR zit een vertegenwoordiging van de ouders en leerkrachten van alle scholen van onze stichting.

Bevoegdheden

Ook hier gelden advies- en instemmingsbevoegdheden. Het bestuur van onze scholen (stichting Wijzer aan de Amstel) moet voor belangrijke zaken de mening/instemming van de GMR vragen. De GMR (of MR) kan ook ongevraagd het bestuur advies geven. Op deze manier hebben ouders en personeelsleden de mogelijkheid mee te denken over het beleid van ons bestuur.

We zien uw kind graag bij ons op school.
Meld uw kind op tijd aan!

cloud-left
cloud-right-outline