Medezeggenschapsraad (MR)

wave-orange-bottom

Wat doet de MR?

Via de Medezeggenschapsraad (MR) hebben zowel het personeel als de ouders hun wettelijk voorgeschreven invloed op tal van aangelegenheden die de school aangaan. De MR is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan. Dit betekent in de praktijk dat er door de directie en het bestuur van de Stichting Wijzer aan de Amstel geen beleid mag worden gemaakt zonder dat dit voor advies of instemming is voorgelegd aan de MR.

Vragen aan de MR?

Als ouder kunt u bij de MR terecht met vragen en opmerkingen over beleidsmatige zaken. De MR gaat niet over individuele situaties, zoals vragen over de leerprestaties van uw kind of problemen met de leerkracht. Hiervoor kunt u bij de leerkracht of de directie terecht.

Terugkoppeling

De MR doet regelmatig verslag van de besproken gespreksonderwerpen in onze nieuwsbrief ‘Vogelvlucht’. Ook kunt u op het mededelingenbord in de hal zien wat de School MR belangrijk vindt.

Heeft u vragen en/of opmerkingen voor de MR, stuur dan een mail naar: mr@devuurvogel-uithoorn.nl

We zien uw kind graag bij ons op school.
Meld uw kind op tijd aan!

cloud-left
cloud-right-outline