Ouderkamer

wave-orange-bottom

Ontmoetingsplaats voor ouders

De ouderkamer is een ontmoetingsplaats waar alle ouders elkaar kunnen treffen. Waar contacten ontstaan tussen zowel ouders en school, tussen ouders onderling en tussen ouders, school en externe partners in leren. De ouderkamer wordt ook gebruikt voor cursussen en voorlichtingen over opvoeding, onderwijs & welzijn en informatie over de school.

Contact tussen ouders en school

Wij vinden het belangrijk dat onze school en de ouders goed op elkaar aansluiten. In de ouderkamer ontstaat het contact tussen ouders en leerkrachten op een vanzelfsprekende manier. Dat is zowel fijn voor de ouders als voor de kinderen. Kinderen doen beter hun best als hun ouders bij de school betrokken zijn en een beeld hebben wat daar gebeurt. Ouders zijn daarom onmisbaar bij onze missie om van elk kind een winnaar te maken.

Activiteiten

Ook dit schooljaar staat er weer een aantal cursussen/bijeenkomsten gepland. In onze nieuwsbrief ‘De Vogelvlucht’ houden we u op de hoogte wanneer er iets plaatsvindt en wat het thema is.

We zien uw kind graag bij ons op school.
Meld uw kind op tijd aan!

cloud-left
cloud-right-outline